Toimintaselvitys

Vapaamuotoinen selvitys toiminnasta JJJ – Solutions, Pirkanmaan digiopetus (2772495-7).

Yrityksen tunnistetiedot
Toiminimi: JJJ – Solutions, Pirkanmaan digiopetus (myöhemmin yritys)
Y-tunnus: 2772495-7
Yhteyshenkilö: Jarmo Hirvonen, +358 50 5500 209.
Postiosoite: c/o Jarmo Hirvonen Sammonkatu 76 A 51, 33540 Tampere.
Yritysmuoto: Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Yrityksen toiminta-ajatus ja toimintamuodot
JJJ – Solutions on vuonna 2016 perustettu ”toiminimiyritys”. Yrityksen toiminta-ajatuksena on ehkäistä ikäihmisten digisyrjäytymistä tarjoamalla yksilöllistä ja ymmärrettävää opetusta jokaisen digilaitteen käyttöön.

Yrityksen toimialana on 62020 ”ATK -laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi”. Yritys tarjoaa digilaitteiden (puhelimet, tabletit, tietokoneet ym.) opetuspalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yritys tarjoaa myös digilaitteiden ostoapupalvelua, sekä asentaa ja korjaa tietokoneita ja IT-järjestelmiä. Yritys harjoittaa opetustoimintaa aputoiminimellä: Pirkanmaan digiopetus. Muu toiminta suoritetaan toiminimen JJJ – Solutions alla.

Työprosessit
Yksityisopetus toteutetaan aina tilauksessa sovitun mukaisesti. Opetus on kohdistettu yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat parantaa taitojaan digilaitteiden käytössä. Opetus sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti joko kirjallisesti (sähköposti tai muu pikaviestin), tai suullisesti asiakastapaamisessa tai puhelimessa. Palvelun toimitukselle on olemassa toimitus- ja peruutusehdot, jotka löytyvät osoitteesta www.jjjsolutions.fi/sopimusehdot

Digilaitteiden huoltopalvelu on suunnattu käytetyille digilaitteille ja ostoapupalvelu niiden uusimiseen. Huoltotapauksissa selvitetään ensimmäisenä, kannattaako asiakkaan digilaite huoltaa. Jos kannattaa, annetaan asiakkaalle tarjous laitteen huollosta. Jos ei, niin asia kerrotaan asiakkaalle ja tämän jälkeen tarjotaan digilaitteiden ostoapupalvelua.

Ostoapupalvelun tarkoituksena on saada asiakkaan laite korvattua uudella, asiakkaan käyttötarkoitukseen sopivalla digilaitteella.

Opetus- ja huoltotoiminta pyritään hoitamaan asiakkaan luona, mutta tarpeen vaatiessa voidaan järjestää tila, jossa palvelu pystytään toteuttamaan. Digiopetuksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kirjastoista löytyviä ryhmätyötiloja. Huollon tapauksessa JJJ – Solutions voi viedä koneen huollettavaksi tiloihinsa ja palauttaa laitteen huollettuna asiakkaalle.

Yrityksen toiminnot ja toimintatavat on kuvattu avoimesti yrityksen nettisivuilla. Yrityksellä on myös toimintojen kehittämiseen liittyvä palautekäytäntö, mikä mittaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen kehittämistarvetta.  Palautteet ja yhteydenotot tulevat välittömästi JJJ – Solutionsille ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti tarpeen vaatiessa.

Yrityksen henkilöstö
Yrityksen ainoana työntekijänä toimii yrittäjä Jarmo Juhani Hirvonen. Yrityksellä ei ole muita työntekijöitä.

Yrittäjän osaamiseen sisältyy niin tietokoneiden, tablettien ja puhelinten opettaminen käyttöjärjestelmästä riippumatta. Yrittäjä Jarmo Hirvonen pyrkii jatkuvasti pysymään ajan tasalla viimeisimmästä tekniikasta ja viimeisimmistä digilaitteista. Tällä tavalla on mahdollista varmistaa opetuksen laatu ja taso siten, että asiakkaalla on saatavissa aina parasta mahdollista opetusta.

Yrittäjä opiskelee samanaikaisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa kauppatieteitä. Opintojensa avulla yrittäjän on mahdollista kehittää yritystään ja hallinnoida sitä itsenäisesti. Yrittäjä on myös Pirkanmaan nuorten yrittäjien hallituksen jäsen ja Suomen yrittäjien opiskelijajäsen.

Yrittäjällä on voimassa oleva YEL-vakuutus, eikä siinä ole väliin jääneitä maksuja. Yrittäjällä on voimassa oleva sairasvakuutus ja tapaturmavakuutus. Nämä vakuutukset ovat yrittäjän henkilökohtaisia. Yrittäjällä on tätä kautta olemassa terveyshuolto itsellensä. Yrittäjä opiskelee Tampereen yliopistossa ja on näin myös YTHS sairaanhoidon piirissä.

Yritys noudattaa kaikissa toiminnoissaan voimassa olevaa toimintaa ja tietosuojaa säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeita (GDPR). Palveluiden hinnat ja maksutavat löytyvät yrityksen internetsivuilta. Toimeksiannoista tehdään yhteinen sopimus, joka vahvistaa sekä yrittäjän että asiakkaan oikeusturvan. (www.jjjsolutions.fi/sopimusehdot).

Yritys on ennakkoperintärekisterissä, ja sen palvelut lukeutuvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Yritys ei kuulu työnantajarekisteriin. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että yritys tulisi työllistämään muita lähitulevaisuudessa vakituisesti tai väliaikaisesti. Yritys tiedottaa asiasta välittömästi, jos tilanne muuttuu.

Muuta
Yritys hallinnoi sivuja www.jjjsolutions.fi, sekä www.digiopetus.fi. Molemmilla sivuilla on nähtävissä yrityksen rekisteriseloste, jossa selvitetään yrityksen toimintaa varten kerättyjen henkilötietojen säilytys, sekä niiden käsittely. Myös toimintatavat mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa löytyvät rekisteriselosteesta. (www.jjjsolutions.fi/yhteystiedot/rekisteriseloste).

Yrityksellä on nettisivuillaan kanavat asiakaspalautteelle. Myös yrittäjän yhteystiedot ovat saatavilla molemmilta yrityksen sivuilta. Kaikki asiakaspalautteet tulevat suoraan yrittäjälle, eikä muilla ole mahdollisuutta lukea niitä. Jokainen palaute käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan internetsivuille jätetyt arviot toiminnasta tulevat automaattisesti julki sivuille www.jjjsolutions.fi/palautteet ja www.digiopetus.fi/palautteet. Näille sivuille tulevan palautteen lomake on lähetetty erikseen asiakkaalle palvelun toteuttamisen jälkeen. Palautesivulla on vastuulauseke palautteen julkaisemiselle. Asiakkaan ei ole pakko jättää palautetta.

Mahdollisissa palvelun tyytymättömyystilanteissa JJJ – Solutions pyrkii selvittämään asiakkaalta syyn tyytymättömyyteen, sekä pyytää parannusehdotusta toimintaan. Mahdolliset erimielisyydet palvelussa ja sen toimituksessa on käsitelty sopimusehdoissa (www.jjjsolutions.fi/sopimusehdot).

JJJ – Solutions käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa ja tekee veroilmoituksen toimintakauden tuloksesta vuosittain. Kortti- ja käteismaksuja varten yrityksellä on iZettle korttipääte. Laskut lähetetään PDF -muotoisena vastaanottajan sähköpostiin. Yrityksellä ei ole verkkolaskuosoitetta.

Tämä selvitys toiminnasta löytyy myös osoitteesta www.digiopetus.fi/toimintaselvitys